Deko Alarm & Beveiligingstechniek BV, Deko Bewaking BV, Deko Brand & Veiligheidsadvies BV
Deko Alarm & Beveiligingstechniek BV
[Home][Deko Alarm & Beveiligingstechniek BV][Brandbeveiliging][Service & Onderhoud]
Kwaliteit staat bij Deko voorop.
Deko Alarm & Beveiligingstechniek BV
werkt onder andere met de volgende merken:
Het is van groot belang dat de installatie goed wordt onderhouden zodat de brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie in nominale staat blijft (nieuwstaat).

Hiervoor is in de wetgeving geregeld dat de brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie jaarlijks dient te worden onderhouden door een erkend onderhoudsbedrijf. Het onderhoud dient hierbij te worden uitgevoerd door een onderhoudsdeskundige die ook de benodigde producttrainingen hebben gevolgd.

Tijdens het onderhoud wordt de gehele installatie nagelopen.
- Alle detectoren worden gecontroleerd op een goede werking.
- Alle stuurfuncties worden gecontroleerd.
- De voeding wordt nagemeten en de accu wordt gecontroleerd.
Het onderhoud wordt uitgevoerd volgens de NEN 2654-1 en de NEN 2654-2

Er wordt tijdens het onderhoud onder andere ook gelet op:
- Het aantal brandmeldingen in het afgelopen jaar
- Is het beheer van de installatie correct uitgevoerd
- Zijn er wijzigingen geweest in het gebouw waardoor een aanpasing noodzakelijk is.
- Wordt het logboek goed bijgehouden.

Nadat het onderoud conform de normen is uitgevoerd zal het
onderhoudscertificaat worden afgegeven. Aangezien
brandmeldinstallaties en ontruimingsalarminstallaties aparte
certificatieschema's hebben, wordt na het onderhoud voor ieder
schema een certificaat afgegeven.
Met dit onderhoudscertificaat kunt u aantonen dat het onderhoud is
uitgevoerd door een professioneel en CCV erkend branddetectiebedrijf.

Deko Alarm & Beveiligingstechniek BV is als één van de weinige
bedrijven gecertificeerd voor beide schema's voor het projecteren,
leveren, monteren en onderhouden van een brandmeld- en
ontruimingsalarminstallaties.
Deko is voor u de betrouwbare partner voor het onderhouden van
uw brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie.
Wilt u dat één van onze beveiligingsadviseurs bij u langskomt, om een vrijblijvend en op maat gemaakt beveiligingsadvies
en een offerte voor een brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie voor u te maken?
Nee dan contact met ons op.
Beheer brandmeldinstallaties Beheer brandmeldinstallaties
Service en Onderhoud Service en Onderhoud
Certificaat Certificaat
Programma van Eisen Programma van Eisen
Handbrandmelders Handbrandmelders
Automatische brandmelders Automatische brandmelders
Ontruiming Ontruiming
Logboeken online Logboeken online
Centrale apparatuur Centrale apparatuur
Ontruimingsalarminstallatie Ontruimingsalarminstallatie
Brandmeldinstallatie Brandmeldinstallatie
Erkend PvE opsteller Erkend PvE opsteller
CCV gecertificeerd branddetectiebedrijf CCV gecertificeerd branddetectiebedrijf
Actueel & Media Actueel & Media
Informatie Informatie
Vacatures Vacatures
Contact Contact
Deko Brand & Veiligheidsadvies BV Deko Brand & Veiligheidsadvies BV
Deko Bewaking BV Deko Bewaking BV
Deko Alarm & Beveiligingstechniek BV Deko Alarm & Beveiligingstechniek BV
Deko is gecertificeerd voor de volgende certificatieschema's:
- Borg Technisch beveiligingsbedrijf
- Borg Bouwkundig beveiligingsbedrijf
- Borg Alarminstallateur
- Brandmeldinstallaties: Ontwerpen, aanleggen, inbedrijfstellen en opleveren van brandmeldinstallaties
- Brandmeldinstallaties: Onderhouden van brandmeldinstallaties
- Ontruimingsalarminstallaties: Ontwerpen, aanleggen, inbedrijfstellen en opleveren van ontruimingsalarminstallaties
- Ontruimingsalarminstallaties: Onderhouden van ontruimingsalarminstallaties
- Erkend PVE opsteller
- Keurmerk beveiliging
- ISO 9001:2015
Borg erkend beveiligingsbedrijf
BMI:2011 Onderhouden van brandmeldinstallaties
BMI:2011 Ontwerpen, aanleggen, in bedrijf stellen, opleveren en certificeren van brandmeldinstallaties
Keurmerk Beveiliging
ISO 9001:2008
Erkend Programma van Eisen opsteller
Ontruimingsalarminstallaties - Onderhouden van ontruimingsalarminstallaties
Ontruimingsalarminstallaties - Ontwerpen, aanleggen, in bedrijf stellen, opleveren en certificeren van ontruimingsalarminstallaties
| Index |
| Disclaimer
Deko Alarm & Beveiligingstechniek BV, Deko Bewaking BV, Deko Brand & Veiligheidsadvies BV
Deko Alarm & Beveiligingstechniek BV, Deko Bewaking BV, Deko Brand & Veiligheidsadvies BV
| Leveringsvoorwaarden
| Privacy Statement
| ©2019 Deko Alarm