Deko Alarm & Beveiligingstechniek BV, Deko Bewaking BV, Deko Brand & Veiligheidsadvies BV
Deko Alarm & Beveiligingstechniek BV
[Home][Deko Alarm & Beveiligingstechniek BV][Veiligheid][Ontruimingsplan]
Voor een goede, ordelijke en veilige ontruiming is het van belang dat iedereen van de interne organisatie op de hoogte is van de juiste procedures.
Een ontruimingsprocedure verschilt per gebruik, per klant en per calamiteit.
Om dit voor iedereen waar dit van toepassing is inzichtelijk te maken worden deze procedures gebundeld in het ontruimingsplan.

Er is geen vastgestelde methode of model beschikbaar, maar een goede methode is het opstellen van een ontruimingsplan conform de NEN 8112.

Het ontruimingsplan kunt u zien als een beknopte handleiding van uw gebouw.
Het omvat onder andere:
- De informatie over de BHV organisatie;
- Ontruimingsprocedures per calamiteit;
- Algemene informatie van het gebouw;
- Specifieke belangrijke plaatsen zoals (hoofd)afsluiters en gevaarlijke stoffen;
- Belangrijke telefoonnummers.

Daarnaast is het belangrijk dat een ieder op de hoogte is van belangrijke gegevens in geval van een calamiteit. Het plan wordt meestal niet meegenomen naar de verzamelplaats wanneer er zich een calamiteit voordoet. Voor dit soort situaties kunnen ook handige en eenvoudige maatregelen worden genomen.
Kwaliteit staat bij Deko voorop.
Deko Alarm & Beveiligingstechniek BV
werkt onder andere met de volgende merken:
Wilt u dat één van onze beveiligingsadviseurs bij u langskomt, om een vrijblijvend en op maat gemaakt beveiligingsadvies
en een offerte voor een ontruimingsplan, ontruimingstekeningen of veiligheidsmiddelen voor u te maken?
Nee dan contact met ons op.
Veiligheidsmaterialen Veiligheidsmaterialen
Brandblusmiddelen Brandblusmiddelen
Veiligheidspictogrammen Veiligheidspictogrammen
Ontruimingsplattegronden Ontruimingsplattegronden
Ontruimingsplan Ontruimingsplan
Actueel & Media Actueel & Media
Informatie Informatie
Vacatures Vacatures
Contact Contact
Deko Brand & Veiligheidsadvies BV Deko Brand & Veiligheidsadvies BV
Deko Bewaking BV Deko Bewaking BV
Deko Alarm & Beveiligingstechniek BV Deko Alarm & Beveiligingstechniek BV
Deko is gecertificeerd voor de volgende certificatieschema's:
- Borg Technisch beveiligingsbedrijf
- Borg Bouwkundig beveiligingsbedrijf
- Borg Alarminstallateur
- Brandmeldinstallaties: Ontwerpen, aanleggen, inbedrijfstellen en opleveren van brandmeldinstallaties
- Brandmeldinstallaties: Onderhouden van brandmeldinstallaties
- Ontruimingsalarminstallaties: Ontwerpen, aanleggen, inbedrijfstellen en opleveren van ontruimingsalarminstallaties
- Ontruimingsalarminstallaties: Onderhouden van ontruimingsalarminstallaties
- Erkend PVE opsteller
- Keurmerk beveiliging
- ISO 9001:2015
Borg erkend beveiligingsbedrijf
BMI:2011 Onderhouden van brandmeldinstallaties
BMI:2011 Ontwerpen, aanleggen, in bedrijf stellen, opleveren en certificeren van brandmeldinstallaties
Keurmerk Beveiliging
ISO 9001:2008
Erkend Programma van Eisen opsteller
Ontruimingsalarminstallaties - Onderhouden van ontruimingsalarminstallaties
Ontruimingsalarminstallaties - Ontwerpen, aanleggen, in bedrijf stellen, opleveren en certificeren van ontruimingsalarminstallaties
| Index |
| Disclaimer
Deko Alarm & Beveiligingstechniek BV, Deko Bewaking BV, Deko Brand & Veiligheidsadvies BV
Deko Alarm & Beveiligingstechniek BV, Deko Bewaking BV, Deko Brand & Veiligheidsadvies BV
| Leveringsvoorwaarden
| Privacy Statement
| ©2019 Deko Alarm