Deko Alarm & Beveiligingstechniek BV, Deko Bewaking BV, Deko Brand & Veiligheidsadvies BV
Deko Alarm & Beveiligingstechniek BV
[Home][Deko Alarm & Beveiligingstechniek BV][Brandbeveiliging][Ontruimingsalarminstallatie]
Kwaliteit staat bij Deko voorop.
Deko Alarm & Beveiligingstechniek BV
werkt onder andere met de volgende merken:
Wilt u dat n van onze beveiligingsadviseurs bij u langskomt, om een vrijblijvend en op maat gemaakt beveiligingsadvies
en een offerte voor een brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie voor u te maken?
Nee dan contact met ons op.
Een ontruimingsalarminstallatie moet voldoen aan de eisen zoals die in de NEN 2575 zijn vastgelegd.
Voorafgaand aan de installatie dient een Programma van Eisen (PvE) te worden opgesteld waarin de uitgangspunten worden omschreven.


Een ontruimingsinstallatie heeft als hoofddoel om na detectie van een brand (automatisch
danwel handmatig) een locatie zo spoedig mogelijk te ontruimen.
Ontruimingsinstallaties kunnen op 3 manieren worden uitgevoerd.
- Luidalarm type A (Gesproken woord)
- Luidalarm type B (Slow whoop toonsignaal)
- Stilalarm (PZI)


Er kunnen verschillende soorten bewakingsomvang worden geist.
Enkele soorten bewakingsvormen zijn:

Ontruimingssignaal luid alarm type B conform NEN 2575
Het ontruimingssignaal dient overal goed hoorbaar te zijn en minimaal 65dB te bedragen
in standaard ruimten. In slaapvertrekken dient het ontruimingsalarmsignaal tenminste 75 dB(A)
te bedragen.
Daarnaast dient het signaal tenminste 6 dB boven het omgevingsgeluid uit te komen. 
Hierdoor dient er in nagenoeg iedere ruimte een slow-whoop te worden geplaatst.
Door het plaatsen van de slow-whoops voldoet de installatie aan de eisen gesteld in de NEN 2575.

Ontruimingssignaal stil alarm conform NEN 2575
De begane grond dient te worden voorzien van een ontruimingsinstallatie met stil alarm (PZI).
Er is geen goedgekeurd systeem aanwezig dat voldoet aan de NEN 2575. Hiervoor wordt een stand alone PZI installatie geplaatst met 3 pagers om de interne organisatie te alarmeren. Door het plaatsen van de PZI installatie voldoet de installatie aan de eisen gesteld in de NEN 2575.

Een ontruimingsalarminstallatie bestaat uit een samenstel van een aantal componenten:
- Ontruimingsalarmcentrale (vaak gecombineerd met de Brandmeldcentrale)
- Bedieningselementen voor handmatige ontruiming
- Optische en/of akoestische signaalgevers


Beheer brandmeldinstallaties Beheer brandmeldinstallaties
Service en Onderhoud Service en Onderhoud
Certificaat Certificaat
Programma van Eisen Programma van Eisen
Handbrandmelders Handbrandmelders
Automatische brandmelders Automatische brandmelders
Ontruiming Ontruiming
Logboeken online Logboeken online
Centrale apparatuur Centrale apparatuur
Ontruimingsalarminstallatie Ontruimingsalarminstallatie
Brandmeldinstallatie Brandmeldinstallatie
Erkend PvE opsteller Erkend PvE opsteller
CCV gecertificeerd branddetectiebedrijf CCV gecertificeerd branddetectiebedrijf
Actueel & Media Actueel & Media
Informatie Informatie
Vacatures Vacatures
Contact Contact
Deko Brand & Veiligheidsadvies BV Deko Brand & Veiligheidsadvies BV
Deko Bewaking BV Deko Bewaking BV
Deko Alarm & Beveiligingstechniek BV Deko Alarm & Beveiligingstechniek BV
Deko is gecertificeerd voor de volgende certificatieschema's:
- Borg Technisch beveiligingsbedrijf
- Borg Bouwkundig beveiligingsbedrijf
- Borg Alarminstallateur
- Brandmeldinstallaties: Ontwerpen, aanleggen, inbedrijfstellen en opleveren van brandmeldinstallaties
- Brandmeldinstallaties: Onderhouden van brandmeldinstallaties
- Ontruimingsalarminstallaties: Ontwerpen, aanleggen, inbedrijfstellen en opleveren van ontruimingsalarminstallaties
- Ontruimingsalarminstallaties: Onderhouden van ontruimingsalarminstallaties
- Erkend PVE opsteller
- Keurmerk beveiliging
- ISO 9001:2015
Borg erkend beveiligingsbedrijf
BMI:2011 Onderhouden van brandmeldinstallaties
BMI:2011 Ontwerpen, aanleggen, in bedrijf stellen, opleveren en certificeren van brandmeldinstallaties
Keurmerk Beveiliging
ISO 9001:2008
Erkend Programma van Eisen opsteller
Ontruimingsalarminstallaties - Onderhouden van ontruimingsalarminstallaties
Ontruimingsalarminstallaties - Ontwerpen, aanleggen, in bedrijf stellen, opleveren en certificeren van ontruimingsalarminstallaties
| Index |
| Disclaimer
Deko Alarm & Beveiligingstechniek BV, Deko Bewaking BV, Deko Brand & Veiligheidsadvies BV
Deko Alarm & Beveiligingstechniek BV, Deko Bewaking BV, Deko Brand & Veiligheidsadvies BV
| Leveringsvoorwaarden
| Privacy Statement
| ©2019 Deko Alarm