Deko Alarm & Beveiligingstechniek BV, Deko Bewaking BV, Deko Brand & Veiligheidsadvies BV
Deko Alarm & Beveiligingstechniek BV
[Home][Deko Alarm & Beveiligingstechniek BV][Brandbeveiliging][Ontruiming]
Kwaliteit staat bij Deko voorop.
Deko Alarm & Beveiligingstechniek BV
werkt onder andere met de volgende merken:
Wilt u dat één van onze beveiligingsadviseurs bij u langskomt, om een vrijblijvend en op maat gemaakt beveiligingsadvies
en een offerte voor een brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie voor u te maken?
Nee dan contact met ons op.
Wanneer een brandmeldinstallatie in een pand aanwezig is, dan dient er ook een ontruimingsalarminstallatie te zijn geïnstalleerd. Daarnaast dient er ook een ontruimingsplan aanwezig te zijn en dienen er ontruimingsplattegronden te worden geplaatst.

Hierdoor worden de aanwezigen gealarmeerd door de ontruimingsalarminstallatie en kunnen ze het pand veilig ontvluchten.

Voor ieder soort gebruik van een gebouw (of delen daarvan) is een type alarminstallatie mogelijk. Hierin wordt onderscheid gemaakt in de volgende soorten.
- Luid ontruimingsalarminstallatie
- Stil ontruimingsalarminstallatie

Onder deze hoofdcatagorieen wordt nog verder onderscheid gemaakt in verschillende typen.

Luid ontruimingsalarminstallatie
- Ontruimingsalarminstallatie type A (NEN 2575-2, gesproken woord)
- Ontruimingsalarminstallatie type B (NEN 2575-3, slow whoop toonsignaal)

Stil ontruimingsalarminstallatie
- Stilalarminstallatie met attentiepanelen op geselecteerde plaatsen
- Stilalarminstallatie met gesproken codeberichten via een geluidsinstallatie
- Stilalarminstallatie via draadloze stilalarminstalatie (PZI)
Luid Ontruimingsalarminstallatie type A
Bij sommige (vooral grote) objecten kan een ontruimingsalarminstallatie type A worden geëist. Een type A installatie is veelal een gecombineerd systeem met een muziekinstallatie, welke is aangepast aan strenge voorwaarden om als ontruimingsalarm te kunnen functioneren.
Zo is er bijvoorbeeld een redundantie in de versterkers, een storingssignalering en een commando microfoon aanwezig bij een type A ontruimingsalarminstallatie. Ook moeten alle elementen van de geluidsinstallatie voldoen aan de EN 54 normeringen.

De type A ontruimingsalarminstallatie dient te worden geprojecteerd conform de NEN 2575-2. Dit houdt onder andere in dat de ontruimingsalarminstallatie met minimaal 60 decibel hoorbaar dient te zijn en tenminste 6 decibel boven het omgevingsgeluid. Daarnaast dient er een spraakverstaanbaarheid meting te worden uitgevoerd.
Luid Ontruimingsalarminstallatie type B
De meeste ontruimingsalarminstallaties worden uitgevoerd als een type B ontruimingsalarminstallatie.
Bij een type B installatie worden de aanwezige personen gealarmeerd door het slow whoop toonsignaal.

Deze installatie zit meestal geïntegreerd in de brandmeldinstallatie. Wanneer een geadresseerd branddetectiesysteem wordt toegepast is het ook mogelijk om de slow whoop alarmgevers te plaatsen op de zelfde lus als de brandmelders en andere elementen.

Tegenwoordig zijn er ook slow whoops beschikbaar van het type B+. Hierbij wordt ook een vooraf ingesteld gesproken bericht afgespeeld uit de slow whoop alarmgevers.

De type B ontruimingsalarminstallatie dient te worden geprojecteerd conform de NEN 2575-3. Dit houdt onder andere in dat de ontruimingsalarminstallatie met minimaal 65 decibel hoorbaar dient te zijn en tenminste 6 decibel boven het omgevingsgeluid.
Stil Ontruimingsalarminstallatie (PZI)
Een stil ontruimingsalarminstallate, ook wel genoemd een perzonen zoekinstallatie (PZI), wordt meestal in specifieke toepassingen gebruikt. Meestal in locaties waarbij de aanwezig personen niet zelfredzaam zijn zoals een ziekenhuis of een verzorgingstehuis
Een PZI installatie wordt dan ook meestal gecombineerd met een zuster oproep systeem.

De brandmeldinstallatie wordt middels een espa interface gekoppeld aan de PZI installatie. Hierdoor kan de installatie op melderniveau (afhankelijk van het toegepaste merk) de brandmelding of storingsmelding doorgeven aan het aanwezige personeel. Hierdoor kan het personeel zeer snel en effectief reageren op brandmeldingen.

De stil ontruimingsalarminstallatie (PZI) dient te worden geprojecteerd conform de NEN 2575-4.
CCV erkend voor ontruimingsalarminstallaties
Deko Alarm & Beveiligingstechniek BV is gecertficeerd als één van de weinige bedrijven gecertificeerd voor het projecteren, ontwerpen, installeren, in bedrijf stellen en onderhouden van ontruimingsalarminstallaties.
Wanneer u uw ontruimingsalarminstallatie door Deko laat instaleren dan bent u verzekerd van een goed systeem dat volgens de normen is geprojecteerd en kan worden gecertificeerd volgens het CCV certificatieschema ontruimingsalarminstallaties.
Beheer brandmeldinstallaties Beheer brandmeldinstallaties
Service en Onderhoud Service en Onderhoud
Certificaat Certificaat
Programma van Eisen Programma van Eisen
Handbrandmelders Handbrandmelders
Automatische brandmelders Automatische brandmelders
Ontruiming Ontruiming
Logboeken online Logboeken online
Centrale apparatuur Centrale apparatuur
Ontruimingsalarminstallatie Ontruimingsalarminstallatie
Brandmeldinstallatie Brandmeldinstallatie
Erkend PvE opsteller Erkend PvE opsteller
CCV gecertificeerd branddetectiebedrijf CCV gecertificeerd branddetectiebedrijf
Actueel & Media Actueel & Media
Informatie Informatie
Vacatures Vacatures
Contact Contact
Deko Brand & Veiligheidsadvies BV Deko Brand & Veiligheidsadvies BV
Deko Bewaking BV Deko Bewaking BV
Deko Alarm & Beveiligingstechniek BV Deko Alarm & Beveiligingstechniek BV
Deko is gecertificeerd voor de volgende certificatieschema's:
- Borg Technisch beveiligingsbedrijf
- Borg Bouwkundig beveiligingsbedrijf
- Borg Alarminstallateur
- Brandmeldinstallaties: Ontwerpen, aanleggen, inbedrijfstellen en opleveren van brandmeldinstallaties
- Brandmeldinstallaties: Onderhouden van brandmeldinstallaties
- Ontruimingsalarminstallaties: Ontwerpen, aanleggen, inbedrijfstellen en opleveren van ontruimingsalarminstallaties
- Ontruimingsalarminstallaties: Onderhouden van ontruimingsalarminstallaties
- Erkend PVE opsteller
- Keurmerk beveiliging
- ISO 9001:2015
Borg erkend beveiligingsbedrijf
BMI:2011 Onderhouden van brandmeldinstallaties
BMI:2011 Ontwerpen, aanleggen, in bedrijf stellen, opleveren en certificeren van brandmeldinstallaties
Keurmerk Beveiliging
ISO 9001:2008
Erkend Programma van Eisen opsteller
Ontruimingsalarminstallaties - Onderhouden van ontruimingsalarminstallaties
Ontruimingsalarminstallaties - Ontwerpen, aanleggen, in bedrijf stellen, opleveren en certificeren van ontruimingsalarminstallaties
| Index |
| Disclaimer
Deko Alarm & Beveiligingstechniek BV, Deko Bewaking BV, Deko Brand & Veiligheidsadvies BV
Deko Alarm & Beveiligingstechniek BV, Deko Bewaking BV, Deko Brand & Veiligheidsadvies BV
| Leveringsvoorwaarden
| Privacy Statement
| ©2019 Deko Alarm