Deko Alarm & Beveiligingstechniek BV, Deko Bewaking BV, Deko Brand & Veiligheidsadvies BV
Deko Alarm & Beveiligingstechniek BV
[Home][Deko Alarm & Beveiligingstechniek BV][Brandbeveiliging][Logboeken online]
Kwaliteit staat bij Deko voorop.
Deko Alarm & Beveiligingstechniek BV
werkt onder andere met de volgende merken:
Wilt u dat één van onze beveiligingsadviseurs bij u langskomt, om een vrijblijvend en op maat gemaakt beveiligingsadvies
en een offerte voor een brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie voor u te maken?
Nee dan contact met ons op.
Dagelijks komen er meer mogelijkheden en wensen om digitaal te werken.
Goede voorbeelden hiervan zijn het gebruik van clouddiensten en het besturen van systemen
met een app voor uw smartphone of tablet.

Veel bedrijven maken nog gebruik gemaakt van papieren logboeken, waarbij logboeken
vaak ook nog door het hele gebouw verspreid liggen.
In deze tijd van digitalisering heeft LogboekenOnline® een online platform ontwikkeld
waarin de logboeken voor uw gebouw kunnen worden gedigitaliseerd en online kunnen worden bijgehouden.
Met LogboekenOnline® worden de papieren logboeken overbodig. Het logboek is 24/7 beschikbaar en alle documenten zijn altijd en overal binnen handbereik via www.logboekenonline.nl.

LogboekenOnline® is geavanceerde software, dat in 2013 is bekroond met de innovatieprijs brandveiligheid en is in eerste instantie ontwikkeld als logboek voor brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties. Na de lancering kwam al snel de vraag om ook logboeken van andere installaties bij te houden in het online platform. Inmiddels kunnen alle logboeken van uw gebouw in het platform worden aangemaakt en bijgehouden. Er is een lijst van meer dan 100 installaties beschikbaar.


Meer inzicht via LogboekenOnline.nl
Op een gebruiksvriendelijke wijze worden de gegevens in afzonderlijke
logboeken digitaal opgeslagen. Diverse betrokkenen, zoals de installateur
het hoofd BHV en bijvoorbeeld een facilitair manager kunnen de gegevens
raadplegen en afhankelijk van hun autorisatie aanpassen.
Hierdoor is het logboek altijd up to date in de cloud, zijn de gegevens
minder kwetsbaar, gemakkelijk actueel te houden en zeer overzichtelijk op
één plaats te raadplegen
Via www.logboekenonline.nl kunt u ook overzichtelijke rapportages printen
en verzenden.
De installateur van de brandmeldinstallatie en de onderhoudsmonteur van
de lift werken bijvoorbeeld in hun eigen logboek, niet zichtbaar voor elkaar.
De facilitair manager heeft een totaaloverzicht, desnoods van meerdere
locaties en installaties tegelijk, waarbij in één oogopslag over alle documenten en bijbehorende informatie wordt beschikt. Documentenstroom binnen facilitair beheer? U heeft er ‘geen omkijken meer naar’.

Perfect voor controlerende instanties
Op de brandmeldinstallatie is een sticker met een QR-code en een servicecode aangebracht. De (QR) Quick Response-code is te scannen met behulp van een tablet of smartphone met internetverbinding. U heeft dan direct toegang tot de meest opgevraagde gegevens zoals logboek, certificaten, rapport van oplevering en een jaaroverzicht van het uitgevoerde beheer conform NEN2654. Om toegang te krijgen met een gewone PC voert u de servicecode in op de website van LogboekenOnline.nl. U kunt zelfs het complete logboek naar uw mailadres laten verzenden; LogboekenOnline.nl maakt er dan automatisch een handig pdf-bestand van.
Praktisch voor de beheerder BMI
De beheerder BMI kan maandelijks gebruik maken van een digitaal beheer- formulier, conform NEN2654 1 en 2. LogboekenOnline.nl geeft bij dit beheer automatisch aan of er een handleiding of installatietekening van de brandmeldinstallatie aanwezig is.

Gemak voor overige leveranciers
Onderhoudsbonnen en looplijsten van bijvoorbeeld brandblussers en nood- en vluchtwegverlichting worden rechtstreeks geüpload en geplaatst op de locatie. Geen overbodige print- en posthandelingen meer.

Compleet voor uw Hoofd BHV
De handleiding van de brandmeldinstallatie maar ook certificaten, ontruimingsplattegronden en tekeningen van alle overige installaties zijn met één druk op de knop in te zien. Ontruimingsplannen of veiligheidsinstructies kunnen vanuit LogboekenOnline.nl direct verzonden worden aan medewerkers of bezoekers.

Overzichtelijk voor de facilitair manager
Overzicht is cruciaal. Al uw leveranciers plaatsen, onafhankelijk en onzichtbaar voor elkaar, hun documenten in uw locaties. In LogboekenOnline.nl heeft u ook ruimte voor uw ontruimingsplan, vluchtwegplattegronden, vergunning, brieven na controle brandveilig gebruik, certificaten, etc. Het logboek geeft automatisch een seintje aan u, de installateur en de beheerder wanneer het maandelijks beheer plaats dient te vinden, wanneer onderhoudstermijnen naderen of wanneer er een storing wordt gemeld.
Beknopte lijst van meest gebruikte logboeken
Er zijn veel soorten logboeken mogelijk. Hieronder vindt u een lijst van de meest gebruikte logboeken.

Staat uw logboek nog niet in LogboekenOnline®? Neem dan contact op voor de mogelijkheden.

*LogboekenOnline® voldoet aan de NEN 2654-1:2015, de NEN 2654-2:2016, de NEN 2535 en de NEN 2575. Met het gebruik van LogboekenOnline® wordt beheer, controle en onderhoud aangetoond, zoals vereist in artikel 6.20 lid 8 en 6.23 lid 5 (Brandmeldinstallatie en Ontruimingsalarminstallatie) Bouwbesluit 2012. Hiermee wordt voldaan aan de zorgplicht volgens artikel 1.16 lid 1b Bouwbesluit 2012 en Woningwet (artikel 1a).
Automatische deuren                                   CCTV Camerasysteem
Blusmiddelen
Brandwerende doorvoeringen
CV / Stookinstallatie (scope 1 t/m 9)
Laagspanning installatie NEN 1010-6
Ontruimingsalarminstallatie
Inbraakdetectiesysteem
Ketelkeuring
Koelinstallatie (STEK)
Legionella beheer
Liftinstallatie
Luchtbehandeling
NEN 3140 keuring
Nood- en Vluchtwegverlichting
Noodstroomaggregaat
Ongediertebestrijding
RWA installatie
Sprinklerinstallatie
Toegangscontrole
Vetvangput
Beheer brandmeldinstallaties Beheer brandmeldinstallaties
Service en Onderhoud Service en Onderhoud
Certificaat Certificaat
Programma van Eisen Programma van Eisen
Handbrandmelders Handbrandmelders
Automatische brandmelders Automatische brandmelders
Ontruiming Ontruiming
Logboeken online Logboeken online
Centrale apparatuur Centrale apparatuur
Ontruimingsalarminstallatie Ontruimingsalarminstallatie
Brandmeldinstallatie Brandmeldinstallatie
Erkend PvE opsteller Erkend PvE opsteller
CCV gecertificeerd branddetectiebedrijf CCV gecertificeerd branddetectiebedrijf
Actueel & Media Actueel & Media
Informatie Informatie
Vacatures Vacatures
Contact Contact
Deko Brand & Veiligheidsadvies BV Deko Brand & Veiligheidsadvies BV
Deko Bewaking BV Deko Bewaking BV
Deko Alarm & Beveiligingstechniek BV Deko Alarm & Beveiligingstechniek BV
Deko is gecertificeerd voor de volgende certificatieschema's:
- Borg Technisch beveiligingsbedrijf
- Borg Bouwkundig beveiligingsbedrijf
- Borg Alarminstallateur
- Brandmeldinstallaties: Ontwerpen, aanleggen, inbedrijfstellen en opleveren van brandmeldinstallaties
- Brandmeldinstallaties: Onderhouden van brandmeldinstallaties
- Ontruimingsalarminstallaties: Ontwerpen, aanleggen, inbedrijfstellen en opleveren van ontruimingsalarminstallaties
- Ontruimingsalarminstallaties: Onderhouden van ontruimingsalarminstallaties
- Erkend PVE opsteller
- Keurmerk beveiliging
- ISO 9001:2015
Borg erkend beveiligingsbedrijf
BMI:2011 Onderhouden van brandmeldinstallaties
BMI:2011 Ontwerpen, aanleggen, in bedrijf stellen, opleveren en certificeren van brandmeldinstallaties
Keurmerk Beveiliging
ISO 9001:2008
Erkend Programma van Eisen opsteller
Ontruimingsalarminstallaties - Onderhouden van ontruimingsalarminstallaties
Ontruimingsalarminstallaties - Ontwerpen, aanleggen, in bedrijf stellen, opleveren en certificeren van ontruimingsalarminstallaties
| Index |
| Disclaimer
Deko Alarm & Beveiligingstechniek BV, Deko Bewaking BV, Deko Brand & Veiligheidsadvies BV
Deko Alarm & Beveiligingstechniek BV, Deko Bewaking BV, Deko Brand & Veiligheidsadvies BV
| Leveringsvoorwaarden
| Privacy Statement
| ©2019 Deko Alarm