Deko Alarm & Beveiligingstechniek BV, Deko Bewaking BV, Deko Brand & Veiligheidsadvies BV
Deko Bewaking BV
Winkelsurveillance Winkelsurveillance
Vaste post bewaking Vaste post bewaking
Huisoppas Huisoppas
Havenbeveiliging (ISPS) Havenbeveiliging (ISPS)
Receptiediensten Receptiediensten
Klachtenreglement Klachtenreglement
Klachtenformulier Klachtenformulier
Sociale alarmering Sociale alarmering
Brand- en sluitronden Brand- en sluitronden
Mobiele surveillance Mobiele surveillance
Alarmopvolging Alarmopvolging
Keurmerk beveiliging Keurmerk beveiliging
[Home][Deko Bewaking BV][Havenbeveiliging (ISPS)]
In december 2002 is in de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) een internationale standaard  ontwikkeld voor een betere beveiliging van zeeschepen en havenfaciliteiten: de ISPS Code.
De beveiligingsmaatregelen zijn overgenomen in een Europese verordening, die op 1 juli 2004 in werking is getreden.
De doelstelling van de ISPS-code is om het beveiligingsniveau in zeehavens dusdanig te verhogen dat het vergelijkbaar is met de beveiliging op luchthavens.
De verplichte maatregelen dringen automatisch mensen- en drugssmokkel en andere criminele activiteiten in het havengebied terug en verkleinen de kans op terroristische acties.

Security levels ISPS:
De ISPS-Code hanteert drie veiligheidsniveaus, zogeheten ‘security levels’. Bij een verhoogd risico op een incident gaat het veiligheidsniveau omhoog en moeten schepen en terminals extra beveiligingsmaatregelen nemen.
Security level 1: basisniveau, geldt altijd, het handhaven van een minimum aan passende, beschermende veiligheidsmaatregelen.
Security level 2: het gedurende een bepaalde tijd handhaven van bijkomende beschermende veiligheidsmaatregelen. Dit door een verhoogd risico op een veiligheidsincident .
Security level 3: het gedurende een beperkte tijd handhaven van verdere speciale beschermende veiligheidsmaatregelen. Dit als een veiligheidsincident waarschijnlijk of ophanden is (hoewel het precieze doel misschien niet kan worden vastgesteld.

U kunt bij Deko Bewaking havenbeveiligers inhuren die onder verantwoording van de Port Facility Security Officeruitvoering geven aan het beveiligingsplan.
Voorbeelden van veiligheidsmaatregelen die kunnen worden uitgevoerd door onze havenbeveiligers zijn:
- verhinderen dat personen die daar niet gerechtigd toe zijn, toegang krijgen tot schepen of haventerreinen.
- Controle van personen, visiteren en fouilleren van personen.
- Inventarisatie en doorzoeken van goederenstromen.
- verhinderen dat ontoelaatbare wapens en explosieven aan boord van schepen of op de haventerreinen worden gebracht.
- Het behandelen van niet vergezelde baggage.
- Het houden van toezicht op de havenvoorziening.
- Inventarisatie en inspectie van scheepsvoorraden.

Onze havenbeveiligers zijn speciaal voor deze functie opgeleide beveiligingsmedewerkers en zijn onder andere uitstekend getraind op het gebied van:
- (Electronische) beveiligingshulpmiddelen.
- Communicatie en omgaan met agressie.
- Het Port Facility Security Plan en de daarin genoemde security taken.
- Scheepvaart en Haventerminologie.
- Nood- en rampenplannen.
- Bestaande technieken om hulpmiddelen te ontduiken.
- Herkenning echtheidskenmerken, identiteitsdocumenten.
- Herkenning wapens en munitie.
Actueel & Media Actueel & Media
Informatie Informatie
Vacatures Vacatures
Contact Contact
Deko Brand & Veiligheidsadvies BV Deko Brand & Veiligheidsadvies BV
Deko Bewaking BV Deko Bewaking BV
Deko Alarm & Beveiligingstechniek BV Deko Alarm & Beveiligingstechniek BV
Deko is gecertificeerd voor de volgende certificatieschema's:
- Borg Technisch beveiligingsbedrijf
- Borg Bouwkundig beveiligingsbedrijf
- Borg Alarminstallateur
- Brandmeldinstallaties: Ontwerpen, aanleggen, inbedrijfstellen en opleveren van brandmeldinstallaties
- Brandmeldinstallaties: Onderhouden van brandmeldinstallaties
- Ontruimingsalarminstallaties: Ontwerpen, aanleggen, inbedrijfstellen en opleveren van ontruimingsalarminstallaties
- Ontruimingsalarminstallaties: Onderhouden van ontruimingsalarminstallaties
- Erkend PVE opsteller
- Keurmerk beveiliging
- ISO 9001:2015
Borg erkend beveiligingsbedrijf
BMI:2011 Onderhouden van brandmeldinstallaties
BMI:2011 Ontwerpen, aanleggen, in bedrijf stellen, opleveren en certificeren van brandmeldinstallaties
Keurmerk Beveiliging
ISO 9001:2008
Erkend Programma van Eisen opsteller
Ontruimingsalarminstallaties - Onderhouden van ontruimingsalarminstallaties
Ontruimingsalarminstallaties - Ontwerpen, aanleggen, in bedrijf stellen, opleveren en certificeren van ontruimingsalarminstallaties
| Index |
| Disclaimer
Deko Alarm & Beveiligingstechniek BV, Deko Bewaking BV, Deko Brand & Veiligheidsadvies BV
Deko Alarm & Beveiligingstechniek BV, Deko Bewaking BV, Deko Brand & Veiligheidsadvies BV
| Leveringsvoorwaarden
| Privacy Statement
| ©2019 Deko Alarm