Deko Alarm & Beveiligingstechniek BV, Deko Bewaking BV, Deko Brand & Veiligheidsadvies BV
Deko Alarm & Beveiligingstechniek BV
[Home][Deko Alarm & Beveiligingstechniek BV][Brandbeveiliging][Erkend PvE opsteller]
Het programma van eisen (PvE) is het basisdocument van de brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie.

In het PvE worden belangrije gegevens samengevat waaronder:
- De bewakingsomvang voor branddetectie
- De wijze van alarmering
- Prestatie eisen
- De eisende partijen
- De van toepassing zijnde normen
- De detectiezones
- De ontruiminszones
- Van toepassing zijnde sturingen

Verder wordt onder meer aandacht besteed aan de plaats van de brandweeringang, de uitvoering van het brandweerpaneel en de typen
doormelding die moeten worden gerealiseerd.

Het Programma van eisen dient te worden getoetst aan de volgende normen:
NEN 2535
installatievoorschriften voor de aanleg van brandmeldinstallaties.
NEN 2575
installatievoorschriften voor de aanleg van ontruimingsalarminstallaties.
NEN 2654
voorschriften voor het beheer, de controle en het onderhoud van
          brandmeldinstallaties en ontruimingsalarminstallaties.
NEN-EN 54 serie

Wanneer alle eisende partijen het eens zijn over de inhoud van het Programma
van Eisen zal het PvE worden ondertekend door alle eisende partijen.

Het programa van Eisen is ook het basisdocument dat wordt gebruikt voor het
correct uitvoeren van onderhoudswerzaamheden en voor het uitvoeren van de
inspectie door een onafhankelijke geaccrediteerde insepctie instelling.

Deko Alarm & Beveiligingstechniek is een erkend PvE Opsteller.
Indien een PvE dient te worden opgesteld kan Deko dit voor u verzorgen.

Kwaliteit staat bij Deko voorop.
Deko Alarm & Beveiligingstechniek BV
werkt onder andere met de volgende merken:
Wilt u dat één van onze beveiligingsadviseurs bij u langskomt, om een vrijblijvend en op maat gemaakt beveiligingsadvies
en een offerte voor een brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie voor u te maken?
Nee dan contact met ons op.
Beheer brandmeldinstallaties Beheer brandmeldinstallaties
Service en Onderhoud Service en Onderhoud
Certificaat Certificaat
Programma van Eisen Programma van Eisen
Handbrandmelders Handbrandmelders
Automatische brandmelders Automatische brandmelders
Ontruiming Ontruiming
Logboeken online Logboeken online
Centrale apparatuur Centrale apparatuur
Ontruimingsalarminstallatie Ontruimingsalarminstallatie
Brandmeldinstallatie Brandmeldinstallatie
Erkend PvE opsteller Erkend PvE opsteller
CCV gecertificeerd branddetectiebedrijf CCV gecertificeerd branddetectiebedrijf
Actueel & Media Actueel & Media
Informatie Informatie
Vacatures Vacatures
Contact Contact
Deko Brand & Veiligheidsadvies BV Deko Brand & Veiligheidsadvies BV
Deko Bewaking BV Deko Bewaking BV
Deko Alarm & Beveiligingstechniek BV Deko Alarm & Beveiligingstechniek BV
Deko is gecertificeerd voor de volgende certificatieschema's:
- Borg Technisch beveiligingsbedrijf
- Borg Bouwkundig beveiligingsbedrijf
- Borg Alarminstallateur
- Brandmeldinstallaties: Ontwerpen, aanleggen, inbedrijfstellen en opleveren van brandmeldinstallaties
- Brandmeldinstallaties: Onderhouden van brandmeldinstallaties
- Ontruimingsalarminstallaties: Ontwerpen, aanleggen, inbedrijfstellen en opleveren van ontruimingsalarminstallaties
- Ontruimingsalarminstallaties: Onderhouden van ontruimingsalarminstallaties
- Erkend PVE opsteller
- Keurmerk beveiliging
- ISO 9001:2015
Borg erkend beveiligingsbedrijf
BMI:2011 Onderhouden van brandmeldinstallaties
BMI:2011 Ontwerpen, aanleggen, in bedrijf stellen, opleveren en certificeren van brandmeldinstallaties
Keurmerk Beveiliging
ISO 9001:2008
Erkend Programma van Eisen opsteller
Ontruimingsalarminstallaties - Onderhouden van ontruimingsalarminstallaties
Ontruimingsalarminstallaties - Ontwerpen, aanleggen, in bedrijf stellen, opleveren en certificeren van ontruimingsalarminstallaties
| Index |
| Disclaimer
Deko Alarm & Beveiligingstechniek BV, Deko Bewaking BV, Deko Brand & Veiligheidsadvies BV
Deko Alarm & Beveiligingstechniek BV, Deko Bewaking BV, Deko Brand & Veiligheidsadvies BV
| Leveringsvoorwaarden
| Privacy Statement
| ©2019 Deko Alarm