Deko Alarm & Beveiligingstechniek BV, Deko Bewaking BV, Deko Brand & Veiligheidsadvies BV
Deko Brand & Veiligheidsadvies BV
Advies noodverlichting Advies noodverlichting
Advies camerabeveiliging Advies camerabeveiliging
Advies toegangscontrole Advies toegangscontrole
Advies inbraakbeveiliging Advies inbraakbeveiliging
Advies brandbeveiliging Advies brandbeveiliging
Cursus beheerder Brandmeldinstallatie Cursus beheerder Brandmeldinstallatie
Ontruimingstekeningen NEN 1414 Ontruimingstekeningen NEN 1414
Ontruimingsplan NEN 8112 Ontruimingsplan NEN 8112
[Home][Deko Brand & Veiligheidsadvies BV][Cursus Beheerder Brandmeldinstallatie (BBMI/OAI)]
Bedrijven die beschikken over een brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie zijn verplicht om te zorgen voor een goed opgeleide Beheerder Brandmeldinstallatie (BBMI/OAI). Tijdens de cursus BBMI/OAI staan de bediening, de periodieke controle en het preventief onderhoud van een brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie centraal, zoals in de Wet is vastgelegd (NEN 2654-1 & 2).

Wat leert u tijdens de BBMI/OAI training:
- Brandmeldinstallatie, techniek en activiteiten
- De taken van de beheerder
- Voorschriften, normen, eisen, opbouw, werking, componenten en documenten van brandmeld- en ontruimingsinstallaties volgens
  NEN-norm 2654-1 en 2654-2.
- Het registreren en rapporteren van gegevens in het logboek
- Instructie van derden

De cursus bestaat uit drie dagdelen en wordt afgesloten met het NIBHV examen beheerder
brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties. Als u bent geslaagd heeft u dus een officieel
NIBHV diploma op zak.

Deko heeft op het kantoor te Den Helder een complete lesruimte ingericht voor de cursus
beheerder brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties. Standaard vindt de cursus hier plaats.
Bij voldoende inschrijvingen kan een cursus ook in-company worden gegeven bij u op kantoor.

Wilt u deelnemen aan de cursus, wilt u op de hoogte worden gehouden van de eerstvolgende
cursus BBMI/OAI of heeft u aanvullende vragen met betrekking tot de cursus beheerder
brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties?
Neem dan contact met ons op. 
Actueel & Media Actueel & Media
Informatie Informatie
Vacatures Vacatures
Contact Contact
Deko Brand & Veiligheidsadvies BV Deko Brand & Veiligheidsadvies BV
Deko Bewaking BV Deko Bewaking BV
Deko Alarm & Beveiligingstechniek BV Deko Alarm & Beveiligingstechniek BV
Deko is gecertificeerd voor de volgende certificatieschema's:
- Borg Technisch beveiligingsbedrijf
- Borg Bouwkundig beveiligingsbedrijf
- Borg Alarminstallateur
- Brandmeldinstallaties: Ontwerpen, aanleggen, inbedrijfstellen en opleveren van brandmeldinstallaties
- Brandmeldinstallaties: Onderhouden van brandmeldinstallaties
- Ontruimingsalarminstallaties: Ontwerpen, aanleggen, inbedrijfstellen en opleveren van ontruimingsalarminstallaties
- Ontruimingsalarminstallaties: Onderhouden van ontruimingsalarminstallaties
- Erkend PVE opsteller
- Keurmerk beveiliging
- ISO 9001:2015
Borg erkend beveiligingsbedrijf
BMI:2011 Onderhouden van brandmeldinstallaties
BMI:2011 Ontwerpen, aanleggen, in bedrijf stellen, opleveren en certificeren van brandmeldinstallaties
Keurmerk Beveiliging
ISO 9001:2008
Erkend Programma van Eisen opsteller
Ontruimingsalarminstallaties - Onderhouden van ontruimingsalarminstallaties
Ontruimingsalarminstallaties - Ontwerpen, aanleggen, in bedrijf stellen, opleveren en certificeren van ontruimingsalarminstallaties
| Index |
| Disclaimer
Deko Alarm & Beveiligingstechniek BV, Deko Bewaking BV, Deko Brand & Veiligheidsadvies BV
Deko Alarm & Beveiligingstechniek BV, Deko Bewaking BV, Deko Brand & Veiligheidsadvies BV
| Leveringsvoorwaarden
| Privacy Statement
| ©2019 Deko Alarm