Deko Alarm & Beveiligingstechniek BV, Deko Bewaking BV, Deko Brand & Veiligheidsadvies BV
Deko Brand & Veiligheidsadvies BV
Actueel & Media Actueel & Media
Informatie Informatie
Vacatures Vacatures
Contact Contact
Deko Brand & Veiligheidsadvies BV Deko Brand & Veiligheidsadvies BV
Deko Bewaking BV Deko Bewaking BV
Deko Alarm & Beveiligingstechniek BV Deko Alarm & Beveiligingstechniek BV
Advies noodverlichting Advies noodverlichting
Advies camerabeveiliging Advies camerabeveiliging
Advies toegangscontrole Advies toegangscontrole
| Index |
| Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | ©2018 Deko Alarm
Deko Alarm & Beveiligingstechniek BV, Deko Bewaking BV, Deko Brand & Veiligheidsadvies BV
Deko Alarm & Beveiligingstechniek BV, Deko Bewaking BV, Deko Brand & Veiligheidsadvies BV
Advies inbraakbeveiliging Advies inbraakbeveiliging
Advies brandbeveiliging Advies brandbeveiliging
Cursus beheerder Brandmeldinstallatie Cursus beheerder Brandmeldinstallatie
Ontruimingstekeningen NEN 1414 Ontruimingstekeningen NEN 1414
Ontruimingsplan NEN 8112 Ontruimingsplan NEN 8112
[Home][Deko Brand & Veiligheidsadvies BV][Cursus Beheerder Brandmeldinstallatie (BBMI/OAI)]
Deko is erkend voor de volgende certificatieschema's:
- Borg Technisch beveiligingsbedrijf
- Borg Bouwkundig beveiligingsbedrijf
- Borg Alarminstallateur
- BMI 2011: Ontwerpen, aanleggen, inbedrijfstellen en opleveren van brandmeldinstallaties
- BMI 2011: Onderhouden van brandmeldinstallaties
- Ontruimingsalarminstallaties: Ontwerpen, aanleggen, inbedrijfstellen en opleveren van ontruimingsalarminstallaties
- Ontruimingsalarminstallaties: Onderhouden van ontruimingsalarminstallaties
- Erkend PVE opsteller (BRL 21027)
- Keurmerk beveiliging 2017
- ISO 9001:2015
Borg erkend beveiligingsbedrijf
BMI:2011 Installeren van brandmeldinstallaties
BMI:2011 Onderhouden van brandmeldinstallaties
BMI:2011 Ontwerpen, aanleggen, in bedrijf stellen, opleveren en certificeren van brandmeldinstallaties
Keurmerk Beveiliging
ISO 9001:2008
Erkend Programma van Eisen opsteller
Ontruimingsalarminstallaties - Installeren van ontruimingsalarminstallaties
Ontruimingsalarminstallaties - Onderhouden van ontruimingsalarminstallaties
Ontruimingsalarminstallaties - Ontwerpen, aanleggen, in bedrijf stellen, opleveren en certificeren van ontruimingsalarminstallaties
Bedrijven die beschikken over een brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie zijn verplicht om te zorgen voor een goed opgeleide Beheerder Brandmeldinstallatie (BBMI/OAI). Tijdens de cursus BBMI/OAI staan de bediening, de periodieke controle en het preventief onderhoud van een brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie centraal, zoals in de Wet is vastgelegd (NEN 2654-1 & 2).

Wat leert u tijdens de BBMI/OAI training:
- Brandmeldinstallatie, techniek en activiteiten
- De taken van de beheerder
- Voorschriften, normen, eisen, opbouw, werking, componenten en documenten van brandmeld- en ontruimingsinstallaties volgens
  NEN-norm 2654-1 en 2654-2.
- Het registreren en rapporteren van gegevens in het logboek
- Instructie van derden

De cursus bestaat uit drie dagdelen en wordt afgesloten met het NIBHV examen beheerder
brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties. Als u bent geslaagd heeft u dus een officieel
NIBHV diploma op zak.

Deko heeft op het kantoor te Den Helder een complete lesruimte ingericht voor de cursus
beheerder brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties. Standaard vindt de cursus hier plaats.
Bij voldoende inschrijvingen kan een cursus ook in-company worden gegeven bij u op kantoor.

Wilt u deelnemen aan de cursus, wilt u op de hoogte worden gehouden van de eerstvolgende
cursus BBMI/OAI of heeft u aanvullende vragen met betrekking tot de cursus beheerder
brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties?
Neem dan contact met ons op.