Deko Alarm & Beveiligingstechniek BV, Deko Bewaking BV, Deko Brand & Veiligheidsadvies BV
Deko Alarm & Beveiligingstechniek BV
[Home][Deko Alarm & Beveiligingstechniek BV][Brandbeveiliging][Certificaat]
Het is van cruciaal belang dat een brandmeld- en ontruimingsalarminstalatie goed functioneerd.

Om aan te tonen dat de juiste apparatuur wordt gebruikt en dat het systeem juist wordt geprojecteerd, geïnstalleerd en onderhouden zijn er verschillende certificaten die van belang zijn.

- Productcertificaten conform EN 54 normen
- CCV productcertificaat brandmeldinstallatie
- CCV productcertificaat ontruimingsalarminstallatie
- CCV onderhoudscertificaat brandmeldinstallatie 
- CCV onderhoudscertificaat ontruimingsalarminstallatie
- CCV inspectiecertificaat

Productcertificaten conform EN 54 normen
De producten die worden gebruikt voor een brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie confrom de NEN 2535 en de NEN 2575 moeten aan strenge eisen voldoen. Deze eisen zijn omschreven in de EN 54 reeks
In de normen staat aangegeven waar producten aan moeten voldoen en de producten die voor brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties worden gebruikt moeten zijn gekeurd volgens deze normen door een onafhankelijk keuringsinstituut.
Hierdoor wordt de kwaliteit van de producten gegarandeerd.

CCV productcertificaat brandmeldinstallatie
Wanneer een brandmeldinstallatie door een CCV erkend branddetectiebedrijf wordt
geïnstalleerd kan een CCV productcertificaat brandmeldinstallatie worden afgegeven.
Met dit certificaat kunt u aantonen dat de brandmeldinstallatie is aangelegd door een
professioneel bedrijf met vakkundig personeel en dat de brandmeldinstallatie voldoet aan de
minimum gestelde eisen zoals omschreven in de NEN 2535.

Met het productcertificaat zal er door een inspectieinstelling een verlichte inspectie worden
uitgevoerd. Het certificaat kan u dus veel kosten besparen.

Deko Alarm & Beveiligingstechniek BV is een CCV erkend branddetectiebedrijf voor het
certificatieschema brandmeldinstallaties (Leveren en Installeren).

CCV productcertificaat ontruimingsalarminstallatie
Wanneer een ontruimingsalarminstallatie door een CCV erkend branddetectiebedrijf wordt
geïnstalleerd kan een CCV productcertificaat ontruimingsalarminstallatie worden afgegeven.
Met dit certificaat kunt u aantonen dat de ontruimingsalarminstallatie is aangelegd door een
professioneel bedrijf met vakkundig personeel en dat de ontruimingsalarminstallatie voldoet
aan de minimum gestelde eisen zoals omschreven in de NEN 2575.

Met het productcertificaat zal er door een inspectieinstelling een verlichte inspectie worden
uitgevoerd. Het certificaat kan u dus veel kosten besparen.

Deko Alarm & Beveiligingstechniek BV is als één van de weinige bedrijven in Nederland een
CCV erkend branddetectiebedrijf voor het certificatieschema ontruimingsalarminstallaties (Leveren en Installeren).
Kwaliteit staat bij Deko voorop.
Deko Alarm & Beveiligingstechniek BV
werkt onder andere met de volgende merken:
Wilt u dat één van onze beveiligingsadviseurs bij u langskomt, om een vrijblijvend en op maat gemaakt beveiligingsadvies
en een offerte voor een brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie voor u te maken?
Nee dan contact met ons op.
CCV inspectiecertificaat
Wanneer een inspectiecertificaat wordt geëist dan dient er een externe inspectie plaats te vinden
door een onafhankelijke geaccrediteerde inspectie instelling. De inspectieinstelling wordt door de
Raad van Accreditatie (RvA) geaccrediteerd en getoetst op haar onafhankelijkheid.

Het inspectiecertificaat wordt geëist wanneer dit wordt aangegeven in tabel 1 van het bouwbesluit
2012, wanneer er gelijkwaardigheid is toegepast (RWA- of Sprinkerinstellatie) of wanneer er een
doormelding plaatsvindt naar de meldkamer van de brandweer (RAC).

De inspecteur toetst de gehele brandbeveiliging op basis van afgeleide doelstellingen conform het
CCV inspectieschema brandbeveiligingssystemen. Hierbij wordt naast de brandmeld- en
ontruimingsalarminstallatie ook gekeken naar de organisatorische maatregelen, het ontruimingsplan,
het beheer van de installatie en de bouwkundige brandbeveiliging (zelfsluitende voorzieningen enz.).

nadat de geheel brandbeveiliging voldoet aan de gestelde normen (afgeleide doelstellingen) zal een
inspectierapport met een "JA"-conclusie en het inspectiecertificaat worden afgegeven.

Met het inspectiecertificaat kunt u aan de bevoegde autoriteit en de verzekeringsmaatschappijen
aantonen dat uw installatie voldoet aan de gestelde eisen.

CCV onderhoudscertificaat brandmeldinstallatie 
Een brandmeldinstallatie dient adequaat te worden onderhouden door deskundig personeel.
Nadat een installatie door deskundig personeel is onderhouden kan het
CCV onderhoudscertificaat brandmeldinstallatie worden afgegeven.
Met dit certificaat kunt u aantonen dat de brandmeldinstallatie is onderhouden door een
professioneel bedrijf met vakkundig personeel en dat de brandmeldinstallatie is onderhouden
zoals omschreven in de NEN 2654-1.

Met het onderhoudscertificaat zal er door een inspectieinstelling een verlichte vervolginspectie
worden uitgevoerd. Het certificaat kan u dus veel kosten besparen.

Deko Alarm & Beveiligingstechniek BV is een CCV erkend branddetectiebedrijf voor het
certificatieschema brandmeldinstallaties (onderhouden).

CCV onderhoudscertificaat ontruimingsalarminstallatie
Een ontruimingsalarminstallatie dient adequaat te worden onderhouden door deskundig personeel.
Nadat een installatie door deskundig personeel is onderhouden kan het
CCV onderhoudscertificaat ontruimingsalarminstallatie worden afgegeven.
Met dit certificaat kunt u aantonen dat de ontruimingsalarminstallatie is onderhouden door een
professioneel bedrijf met vakkundig personeel en dat de ontruimingsalarminstallatie is onderhouden
zoals omschreven in de NEN 2654-2.

Met het onderhoudscertificaat zal er door een inspectieinstelling een verlichte vervolginspectie
worden uitgevoerd. Het certificaat kan u dus veel kosten besparen.

Deko Alarm & Beveiligingstechniek BV is als één van de weinige bedrijven in Nederland een
CCV erkend branddetectiebedrijf voor het certificatieschema ontruimingsalarminstallaties (onderhouden).
Beheer brandmeldinstallaties Beheer brandmeldinstallaties
Service en Onderhoud Service en Onderhoud
Certificaat Certificaat
Programma van Eisen Programma van Eisen
Handbrandmelders Handbrandmelders
Automatische brandmelders Automatische brandmelders
Ontruiming Ontruiming
Logboeken online Logboeken online
Centrale apparatuur Centrale apparatuur
Ontruimingsalarminstallatie Ontruimingsalarminstallatie
Brandmeldinstallatie Brandmeldinstallatie
Erkend PvE opsteller Erkend PvE opsteller
CCV gecertificeerd branddetectiebedrijf CCV gecertificeerd branddetectiebedrijf
Actueel & Media Actueel & Media
Informatie Informatie
Vacatures Vacatures
Contact Contact
Deko Brand & Veiligheidsadvies BV Deko Brand & Veiligheidsadvies BV
Deko Bewaking BV Deko Bewaking BV
Deko Alarm & Beveiligingstechniek BV Deko Alarm & Beveiligingstechniek BV
Deko is gecertificeerd voor de volgende certificatieschema's:
- Borg Technisch beveiligingsbedrijf
- Borg Bouwkundig beveiligingsbedrijf
- Borg Alarminstallateur
- Brandmeldinstallaties: Ontwerpen, aanleggen, inbedrijfstellen en opleveren van brandmeldinstallaties
- Brandmeldinstallaties: Onderhouden van brandmeldinstallaties
- Ontruimingsalarminstallaties: Ontwerpen, aanleggen, inbedrijfstellen en opleveren van ontruimingsalarminstallaties
- Ontruimingsalarminstallaties: Onderhouden van ontruimingsalarminstallaties
- Erkend PVE opsteller
- Keurmerk beveiliging
- ISO 9001:2015
Borg erkend beveiligingsbedrijf
BMI:2011 Onderhouden van brandmeldinstallaties
BMI:2011 Ontwerpen, aanleggen, in bedrijf stellen, opleveren en certificeren van brandmeldinstallaties
Keurmerk Beveiliging
ISO 9001:2008
Erkend Programma van Eisen opsteller
Ontruimingsalarminstallaties - Onderhouden van ontruimingsalarminstallaties
Ontruimingsalarminstallaties - Ontwerpen, aanleggen, in bedrijf stellen, opleveren en certificeren van ontruimingsalarminstallaties
| Index |
| Disclaimer
Deko Alarm & Beveiligingstechniek BV, Deko Bewaking BV, Deko Brand & Veiligheidsadvies BV
Deko Alarm & Beveiligingstechniek BV, Deko Bewaking BV, Deko Brand & Veiligheidsadvies BV
| Leveringsvoorwaarden
| Privacy Statement
| ©2019 Deko Alarm