Deko Alarm & Beveiligingstechniek BV, Deko Bewaking BV, Deko Brand & Veiligheidsadvies BV
Deko Alarm & Beveiligingstechniek BV
[Home][Deko Alarm & Beveiligingstechniek BV][Brandbeveiliging][Centrale apparatuur]
Kwaliteit staat bij Deko voorop.
Deko Alarm & Beveiligingstechniek BV
werkt onder andere met de volgende merken:
Wilt u dat één van onze beveiligingsadviseurs bij u langskomt, om een vrijblijvend en op maat gemaakt beveiligingsadvies
en een offerte voor een brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie voor u te maken?
Nee dan contact met ons op.
Het hart van een brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie is de centrale.

Op de centrale, welke aan strenge eisen dient te voldoen, kunt u het systeem bedienen en worden de diverse componenten, zoals automatische brandmelders, handbrandmelders en signaalgevers aangesloten en geprogrammeerd.
Door het systeem onder te verdelen in diverse meldergroepen kan vervolgens de locatie van de brand worden aangegeven. Bij geadresseerde brandmeldinstallaties kan een brandelding zelfs op melderniveau worden weergegeven.

Brandmeldcentrales zijn onder te verdelen in twee typen:
- Conventionele brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie
- Geadresseerde brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie


Conventionele brandmeldinstallaties
Conventionele brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie worden meestal gebruikt bij kleine systemen.
Bij dit soort systemen worden de brandmelders als meldergroep op een ingang in de
brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie aangesloten. 
U krijgt dus een melding van een groep melders. Niet van een individuele melder.
Voor iedere sturing en slow whoop lijn dient een aparte kabel te worden getrokken.
Geadresseerde brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie
Bij brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties worden de componenten op
        een lus aangesloten. Vervolgens worden alle componenten
                 geprogrammeerd in de betreffende meldergroep. Ook de gewenste
                   acties kunnen worden geprogrammeerd, waaronder sturingen naar 
               nevenindicatoren en stuurfuncties naar brandbeveiligingsinstallaties.

Aanpassingen achteraf zijn ook relatief eenvoudig uit te voeren bij een 
geadresseerde brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie.

Omdat er maar een beperkt aantal kabels hoeft te worden aangelegd heeft een Geadresseerde brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie vaak de voorkeur boven een conventionele brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie.
Beheer brandmeldinstallaties Beheer brandmeldinstallaties
Service en Onderhoud Service en Onderhoud
Certificaat Certificaat
Programma van Eisen Programma van Eisen
Handbrandmelders Handbrandmelders
Automatische brandmelders Automatische brandmelders
Ontruiming Ontruiming
Logboeken online Logboeken online
Centrale apparatuur Centrale apparatuur
Ontruimingsalarminstallatie Ontruimingsalarminstallatie
Brandmeldinstallatie Brandmeldinstallatie
Erkend PvE opsteller Erkend PvE opsteller
CCV gecertificeerd branddetectiebedrijf CCV gecertificeerd branddetectiebedrijf
Actueel & Media Actueel & Media
Informatie Informatie
Vacatures Vacatures
Contact Contact
Deko Brand & Veiligheidsadvies BV Deko Brand & Veiligheidsadvies BV
Deko Bewaking BV Deko Bewaking BV
Deko Alarm & Beveiligingstechniek BV Deko Alarm & Beveiligingstechniek BV
Deko is gecertificeerd voor de volgende certificatieschema's:
- Borg Technisch beveiligingsbedrijf
- Borg Bouwkundig beveiligingsbedrijf
- Borg Alarminstallateur
- Brandmeldinstallaties: Ontwerpen, aanleggen, inbedrijfstellen en opleveren van brandmeldinstallaties
- Brandmeldinstallaties: Onderhouden van brandmeldinstallaties
- Ontruimingsalarminstallaties: Ontwerpen, aanleggen, inbedrijfstellen en opleveren van ontruimingsalarminstallaties
- Ontruimingsalarminstallaties: Onderhouden van ontruimingsalarminstallaties
- Erkend PVE opsteller
- Keurmerk beveiliging
- ISO 9001:2015
Borg erkend beveiligingsbedrijf
BMI:2011 Onderhouden van brandmeldinstallaties
BMI:2011 Ontwerpen, aanleggen, in bedrijf stellen, opleveren en certificeren van brandmeldinstallaties
Keurmerk Beveiliging
ISO 9001:2008
Erkend Programma van Eisen opsteller
Ontruimingsalarminstallaties - Onderhouden van ontruimingsalarminstallaties
Ontruimingsalarminstallaties - Ontwerpen, aanleggen, in bedrijf stellen, opleveren en certificeren van ontruimingsalarminstallaties
| Index |
| Disclaimer
Deko Alarm & Beveiligingstechniek BV, Deko Bewaking BV, Deko Brand & Veiligheidsadvies BV
Deko Alarm & Beveiligingstechniek BV, Deko Bewaking BV, Deko Brand & Veiligheidsadvies BV
| Leveringsvoorwaarden
| Privacy Statement
| ©2019 Deko Alarm