Deko Alarm & Beveiligingstechniek BV, Deko Bewaking BV, Deko Brand & Veiligheidsadvies BV
Deko Alarm & Beveiligingstechniek BV
[Home][Deko Alarm & Beveiligingstechniek BV][Brandbeveiliging][Brandmeldinstallatie]
Kwaliteit staat bij Deko voorop.
Deko Alarm & Beveiligingstechniek BV
werkt onder andere met de volgende merken:
Wilt u dat n van onze beveiligingsadviseurs bij u langskomt, om een vrijblijvend en op maat gemaakt beveiligingsadvies
en een offerte voor een brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie voor u te maken?
Nee dan contact met ons op.
Een brandmeldinstallatie moet voldoen aan de eisen zoals die in de NEN 2535 zijn vastgelegd.
Voorafgaand aan de installatie dient een Programma van Eisen (PvE) te worden
opgesteld waarin de uitgangspunten worden omschreven.

Er kunnen verschillende soorten bewakingsomvang worden geist.
Enkele soorten bewakingsvormen zijn:

Niet automatische detectie conform NEN 2535
Onder niet automatische detectie wordt verstaan dat handbrandmelders bij brandslanghaspels worden aangebracht. Het plaatsen van automatische brandmelders is alleen verplicht bij bijvoorbeeld doodlopende einden.

Ruimtebewaking in relatie tot ontvluchten conform NEN 2535
Onder ruimtebewaking in relatie tot het ontvluchten wordt verstaan dat automatische brandmelders worden aangebracht in de vluchtroute en de verblijfsruimten welke aan de vluchtroute zijn gelegen.

Gedeeltelijke bewaking conform NEN 2535
Onder gedeeltelijke bewaking wordt verstaan dat handbrandmelders bij brandslanghaspels worden aangebracht en dat automatische detectie wordt aangebracht in verkeersruimten en ruimten met een verhoogd brandrisico overeenkomstig de NEN 2535.

Volledige detectie conform NEN 2535
Onder volledige detectie wordt verstaan dat handbrandmelders bij brandslanghaspels worden aangebracht en dat nagenoeg iedere ruimte dient te worden voorzien van een automatische brandmelder overeenkomstig de NEN 2535.

Een brandmeldinstallatie bestaat uit een samenstel van een aantal componenten:
- Brandmeldcentrale
- Detectoren
- Signaalgevers
- Externe apparatuur

Beheer brandmeldinstallaties Beheer brandmeldinstallaties
Service en Onderhoud Service en Onderhoud
Certificaat Certificaat
Programma van Eisen Programma van Eisen
Handbrandmelders Handbrandmelders
Automatische brandmelders Automatische brandmelders
Ontruiming Ontruiming
Logboeken online Logboeken online
Centrale apparatuur Centrale apparatuur
Ontruimingsalarminstallatie Ontruimingsalarminstallatie
Brandmeldinstallatie Brandmeldinstallatie
Erkend PvE opsteller Erkend PvE opsteller
CCV gecertificeerd branddetectiebedrijf CCV gecertificeerd branddetectiebedrijf
Actueel & Media Actueel & Media
Informatie Informatie
Vacatures Vacatures
Contact Contact
Deko Brand & Veiligheidsadvies BV Deko Brand & Veiligheidsadvies BV
Deko Bewaking BV Deko Bewaking BV
Deko Alarm & Beveiligingstechniek BV Deko Alarm & Beveiligingstechniek BV
Deko is gecertificeerd voor de volgende certificatieschema's:
- Borg Technisch beveiligingsbedrijf
- Borg Bouwkundig beveiligingsbedrijf
- Borg Alarminstallateur
- Brandmeldinstallaties: Ontwerpen, aanleggen, inbedrijfstellen en opleveren van brandmeldinstallaties
- Brandmeldinstallaties: Onderhouden van brandmeldinstallaties
- Ontruimingsalarminstallaties: Ontwerpen, aanleggen, inbedrijfstellen en opleveren van ontruimingsalarminstallaties
- Ontruimingsalarminstallaties: Onderhouden van ontruimingsalarminstallaties
- Erkend PVE opsteller
- Keurmerk beveiliging
- ISO 9001:2015
Borg erkend beveiligingsbedrijf
BMI:2011 Onderhouden van brandmeldinstallaties
BMI:2011 Ontwerpen, aanleggen, in bedrijf stellen, opleveren en certificeren van brandmeldinstallaties
Keurmerk Beveiliging
ISO 9001:2008
Erkend Programma van Eisen opsteller
Ontruimingsalarminstallaties - Onderhouden van ontruimingsalarminstallaties
Ontruimingsalarminstallaties - Ontwerpen, aanleggen, in bedrijf stellen, opleveren en certificeren van ontruimingsalarminstallaties
| Index |
| Disclaimer
Deko Alarm & Beveiligingstechniek BV, Deko Bewaking BV, Deko Brand & Veiligheidsadvies BV
Deko Alarm & Beveiligingstechniek BV, Deko Bewaking BV, Deko Brand & Veiligheidsadvies BV
| Leveringsvoorwaarden
| Privacy Statement
| ©2019 Deko Alarm