Deko Alarm & Beveiligingstechniek BV, Deko Bewaking BV, Deko Brand & Veiligheidsadvies BV
Deko Alarm & Beveiligingstechniek BV
Kwaliteit staat bij Deko voorop.
Deko Alarm & Beveiligingstechniek BV
werkt onder andere met de volgende merken:
Beheer brandmeldinstallaties Beheer brandmeldinstallaties
Service en Onderhoud Service en Onderhoud
Certificaat Certificaat
Programma van Eisen Programma van Eisen
Handbrandmelders Handbrandmelders
Automatische brandmelders Automatische brandmelders
Ontruiming Ontruiming
Logboeken online Logboeken online
Wilt u dat één van onze beveiligingsadviseurs bij u langskomt, om een vrijblijvend en op maat gemaakt beveiligingsadvies
en een offerte voor een brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie voor u te maken?
Nee dan contact met ons op.
Centrale apparatuur Centrale apparatuur
Ontruimingsalarminstallatie Ontruimingsalarminstallatie
Brandmeldinstallatie Brandmeldinstallatie
Erkend PvE opsteller Erkend PvE opsteller
CCV gecertificeerd branddetectiebedrijf CCV gecertificeerd branddetectiebedrijf
[Home][Deko Alarm & Beveiligingstechniek BV][Brandbeveiliging]
Brand... Maar weinig mensen denken na over de gevolgen van een brand. Brand heeft
vaak desastreuze gevolgen. Niet alleen voor het gebouw maar ook voor mens, dier en
uw onderneming kan een brand grote gevolgen hebben.

Als uw bedrijf in vlammen opgaat heeft u een kans van minimaal vijftig procent dat u
binnen twee jaar failliet bent. Dit blijkt uit een onderzoek van de rabobank naar de
grootste bedrijfsrisico's voor het MKB. Deze gevolgen worden vaak fors onderschat.

Een brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie wordt meestal geëst vanuit het bouwbesluit (artikel 6.20 en 6.23 bouwbesluit 2012).
Naast het bouwbesluit kan ook een verzekeringsmaatschappij, de Milieu wetgeving, of de eigenaar/gebruiker zelf een brandmeld- en ontruimingalarminstallatie eisen.

De omvang van de te installeren brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie wordt bepaald aan de hand van de gebruiksfunctie, de gebruiksoppervlakte, de hoogte van de gebruiksfunctie en de eventuele aanwezigheid van bijvoorbeeld doodlopende einden in een gebouw (met betrekking tot tijdige ontvluchting).
Afhankelijk van het risico dient de installatie ook door te melden naar de meldkamer van de brandweer (RAC) en/of te worden gecertificeerd door een onafhankelijke geaccrediteerde inspectie instelling.

Indien een brandmeld- en ontruimingsinstallatie dient te worden geïnstalleerd dan dient deze te voldoen aan de in Nederland geldende normen (NEN 2535 voor brandmeldinstallaties en NEN 2575 voor ontruimingsalarminstallaties).
Naast deze maatregelen dient ook een ontruimingsplan met ontruimingstekeningen aanwezig te zijn en dient er nood- en vluchtwegverlichting in het pand aanwezig te zijn.

Nadat de installatie is aangelegd volgens de van toepassing zijnde normen en regelgeving kan door een CCV gecertificeerd branddetectiebedrijf een certificaat worden afgegeven voor de installatie.

Brandmeldinstallaties en  ontruimingsalarminstallaties zijn opgebouwd uit gecertificeerde componenten
- Brandmeld- en ontruimingsalarmcentrale
- Automatische brandmelders
- Handbrandmelders
- Akoestische en/of optische signalering

Een brandmeldinstallatie is bedoeld om een brand tijdig te detecteren, om sturingen te verichten naar brandbeveiligingsinstallaties en om de aanwezige personen te informeren over dreigend gevaar.

Een ontruimingsalarminstallatie heeft tot doel mensen te attenderen op een brand zodat zij het pand tijdig kunnen verlaten.

Deko Alarm & Beveiligingstechniek BV is dealer van de merken Bosch, Esser en Ascom. Ieder merk heeft haar sterke punten, maar met deze drie merken kan voor iedere situatie de beste brandbeveiliging worden gerealiseerd.

Naast de drie A-merken zijn de onderhoudsdeskundigen van Deko ook opgeleid voor onder andere de merken Siemens, Inim, Penta (hertek) Notifier, Morley, Kentec, enz. Deko beschikt ook over de programmeer apparatuur om de systemen te kunnen onderhouden en aan te passen.
Heeft u een vraag over een merk en type brandmeldinstallatie? Neem contact met ons op voor de mogelijkheden.
Actueel & Media Actueel & Media
Informatie Informatie
Vacatures Vacatures
Contact Contact
Deko Brand & Veiligheidsadvies BV Deko Brand & Veiligheidsadvies BV
Deko Bewaking BV Deko Bewaking BV
Deko Alarm & Beveiligingstechniek BV Deko Alarm & Beveiligingstechniek BV
Deko is gecertificeerd voor de volgende certificatieschema's:
- Borg Technisch beveiligingsbedrijf
- Borg Bouwkundig beveiligingsbedrijf
- Borg Alarminstallateur
- Brandmeldinstallaties: Ontwerpen, aanleggen, inbedrijfstellen en opleveren van brandmeldinstallaties
- Brandmeldinstallaties: Onderhouden van brandmeldinstallaties
- Ontruimingsalarminstallaties: Ontwerpen, aanleggen, inbedrijfstellen en opleveren van ontruimingsalarminstallaties
- Ontruimingsalarminstallaties: Onderhouden van ontruimingsalarminstallaties
- Erkend PVE opsteller
- Keurmerk beveiliging
- ISO 9001:2015
Borg erkend beveiligingsbedrijf
BMI:2011 Onderhouden van brandmeldinstallaties
BMI:2011 Ontwerpen, aanleggen, in bedrijf stellen, opleveren en certificeren van brandmeldinstallaties
Keurmerk Beveiliging
ISO 9001:2008
Erkend Programma van Eisen opsteller
Ontruimingsalarminstallaties - Onderhouden van ontruimingsalarminstallaties
Ontruimingsalarminstallaties - Ontwerpen, aanleggen, in bedrijf stellen, opleveren en certificeren van ontruimingsalarminstallaties
| Index |
| Disclaimer
Deko Alarm & Beveiligingstechniek BV, Deko Bewaking BV, Deko Brand & Veiligheidsadvies BV
Deko Alarm & Beveiligingstechniek BV, Deko Bewaking BV, Deko Brand & Veiligheidsadvies BV
| Leveringsvoorwaarden
| Privacy Statement
| ©2019 Deko Alarm