Deko Alarm & Beveiligingstechniek BV, Deko Bewaking BV, Deko Brand & Veiligheidsadvies BV
Deko Bewaking BV
Winkelsurveillance Winkelsurveillance
Vaste post bewaking Vaste post bewaking
Huisoppas Huisoppas
Havenbeveiliging (ISPS) Havenbeveiliging (ISPS)
Receptiediensten Receptiediensten
Klachtenreglement Klachtenreglement
Klachtenformulier Klachtenformulier
Sociale alarmering Sociale alarmering
Brand- en sluitronden Brand- en sluitronden
Mobiele surveillance Mobiele surveillance
Alarmopvolging Alarmopvolging
Keurmerk beveiliging Keurmerk beveiliging
[Home][Deko Bewaking BV][Brand- en Sluitronden]
Een brand- en sluitronde dient ter voorkoming van inbraakgevoelige en brandgevaarlijke situaties.
Tijdens de brand- en sluitronde wordt het object aan een nauwkeurig onderzoek onderworpen.
Hierdoor bent u er zeker van dat het object correct is afgesloten (alle ramen en deuren gesloten), gecontroleerd is op onveilige situaties (brand e.d.) en dat uw alarminstallatie is ingeschakeld.
Gedurende een brand- en sluitronde wordt er onder andere speciale aandacht besteed aan:
- Brandgevaarlijke situaties;
- Uitschakelen van elektrische en/of mechanische apparatuur (indien gewenst);
- Aanwezigheid en bereikbaarheid van blusmiddelen;
- Het vrijhouden van vluchtwegen;
- Het controleren van veiligheidsaanduidingen;
- Het sluiten van deuren en ramen;
- Controle op het al dan niet aanwezig zijn van (on)bevoegden;
- Lekkages, storingen en/of gebreken;
- schade aan hekwerk en afrastering;
- Controle of er geen sabotage heeft plaatsgevonden aan de alarminstallatie;
- Inschakelen van de alarminstallatie.

Actueel & Media Actueel & Media
Informatie Informatie
Vacatures Vacatures
Contact Contact
Deko Brand & Veiligheidsadvies BV Deko Brand & Veiligheidsadvies BV
Deko Bewaking BV Deko Bewaking BV
Deko Alarm & Beveiligingstechniek BV Deko Alarm & Beveiligingstechniek BV
Wij kunnen ook de openingsronde voor u verzorgen waarbij wij bepaalde taken voor u kunnen uitvoeren, zoals:
- Het uitschakelen van het beveiligingssysteem;
- Het aandoen van bijvoorbeeld verlichting, airconditioning, koffiemachines, centrale verwarming en dergelijke;
- Openen van de personeels- en algemene entree;
- Andere specifieke wensen van u.

Deko Bewaking zorgt ervoor dat de schade van vernieling, inbraak, wateroverlast, brand, storm of technische storingen wordt beperkt of zelfs voorkomen.

Heeft u specifieke eisen of vragen over onze brand- en sluitronden neem dan contact met ons op en wij zullen u graag informeren.

Deko is gecertificeerd voor de volgende certificatieschema's:
- Borg Technisch beveiligingsbedrijf
- Borg Bouwkundig beveiligingsbedrijf
- Borg Alarminstallateur
- Brandmeldinstallaties: Ontwerpen, aanleggen, inbedrijfstellen en opleveren van brandmeldinstallaties
- Brandmeldinstallaties: Onderhouden van brandmeldinstallaties
- Ontruimingsalarminstallaties: Ontwerpen, aanleggen, inbedrijfstellen en opleveren van ontruimingsalarminstallaties
- Ontruimingsalarminstallaties: Onderhouden van ontruimingsalarminstallaties
- Erkend PVE opsteller
- Keurmerk beveiliging
- ISO 9001:2015
Borg erkend beveiligingsbedrijf
BMI:2011 Onderhouden van brandmeldinstallaties
BMI:2011 Ontwerpen, aanleggen, in bedrijf stellen, opleveren en certificeren van brandmeldinstallaties
Keurmerk Beveiliging
ISO 9001:2008
Erkend Programma van Eisen opsteller
Ontruimingsalarminstallaties - Onderhouden van ontruimingsalarminstallaties
Ontruimingsalarminstallaties - Ontwerpen, aanleggen, in bedrijf stellen, opleveren en certificeren van ontruimingsalarminstallaties
| Index |
| Disclaimer
Deko Alarm & Beveiligingstechniek BV, Deko Bewaking BV, Deko Brand & Veiligheidsadvies BV
Deko Alarm & Beveiligingstechniek BV, Deko Bewaking BV, Deko Brand & Veiligheidsadvies BV
| Leveringsvoorwaarden
| Privacy Statement
| ©2019 Deko Alarm