Deko Alarm & Beveiligingstechniek BV, Deko Bewaking BV, Deko Brand & Veiligheidsadvies BV
Deko Alarm & Beveiligingstechniek BV
[Home][Deko Alarm & Beveiligingstechniek BV][Brandbeveiliging][Beheer Brandmeldinstallatie]
Kwaliteit staat bij Deko voorop.
Deko Alarm & Beveiligingstechniek BV
werkt onder andere met de volgende merken:
Wilt u dat ÚÚn van onze beveiligingsadviseurs bij u langskomt, om een vrijblijvend en op maat gemaakt beveiligingsadvies
en een offerte voor een brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie voor u te maken?
Nee dan contact met ons op.
Bij iedere brandmeld- en ontruimingsinstallatie is het wettelijk verplicht dat naast het vereiste jaarlijkse onderhoud de installatie ook maandelijks wordt
gecontroleerd, waarbij de 4-maandelijkse controles uitgebreider zijn.

Soms worden deze beheerderstaken door u zelf uitgevoerd, nadat de aangewezen beheerder de HYPERLINK "http://www.obex.nl/opleidingen/beheerder-brandmeldinstallatie/"beheerderscursus Brandmeldinstallaties en
ontruimingsalarminstalaties hebben gevolgd.
Steeds vaker worden beheerderstaken echter aan Deko Alarm & Beveiligingstechniek BV uitbesteed. Dit omdat wij ons helemaal gespecialiseerd hebben in het
uitvoeren van beheerderstaken en onderhoudswerkzaamheden. Hierdoor kunnen wij een zeer hoge kwaliteit tegen een scherp tarief leveren.

De voordelen op een rijtje:
Scherpe prijsstelling en hoge kwaliteit
Combinatie met 1e lijns brandveiligheidscontrole en gebruikersinstructie
Iedere installatie wordt (ook) beheerd in een (online) logboek
Uitstekende klanttevredenheid door hoge kwaliteit
Brandveiligheidsbewustzijn wordt verhoogd
Wij kunnen alle merken brandmeldinstallaties beheren
Kostenbesparing en continu´teit

Scherpe prijsstelling en hoge kwaliteit
Omdat beheerderstaken voor Deko core-business is, kunnen wij onze bedrijfsprocessen maximaal
afstemmen op het effectief plannen en kwalitatief uitvoeren van de beheerderstaken. Deko heeft
hiervoor onder meer flink ge´nvesteerd in een professionele planningstool en de werkzaamheden
worden uitgevoerd door gekwalificeerde specialisten. Wij zijn helemaal ingericht om binnen de
beschikbare tijd, het maximale rendement er uit te halen, zowel in het aantal bezoeken, als de
kwaliteit. Hierdoor zijn wij in staat om voor zeer interessante prijzen en een uitstekende kwaliteit
de beheerderstaken uit te voeren. En al helemaal als Deko samen met u een combinatie
onderhoudscontract voor het jaarlijks onderhoud afsluit. Deko kan u voor langere tijd ontzorgen,
tegen een zeer scherp tarief. Een veel gehoorde uitspraak van onze klanten is "Voor deze kosten en geleverde kwaliteit kunnen wij het beter uitbesteden aan
Dekoö.

Vanuit onze achtergrond als (brand)veiligheid specialist kijken wij met andere integrale ogen naar een brandmeldinstallatie. Als extra dienst kunnen wij ook een
1e lijns controle uitvoeren waarbij wij ook kijken naar blusmiddelen, brandwerende scheidingen, vluchtwegen, noodverlichting, aankleding, versiering, etc.
Tevens kunnen wij ook regelmatig een gebruikersinstructie verzorgen voor bestaand en nieuw personeel. Naast de extra veiligheidsvoordelen heeft dit ook een
positieve invloed op het beveiligingsbewustzijn van uw organisatie.

Merkonafhankelijk op gebied van brandmeldinstallaties
Wij hebben ervaring met alle merken brandmeldinstallaties en kunnen dus voor al uw installaties de beheerderstaken uitvoeren
Een enorm voordeel van onze werkwijze en maandelijkse bezoeken, is dat het brandbeveiligingsbewustzijn flink toeneemt. Onze klanten stellen het erg op prijs
als wij hen (blijven) attenderen op verschillende (brand)onveilige situaties.
Wij hanteren indien u dit wenst ook een digitaal logboek, waardoor u altijd real-time inzicht heeft in de status van het beheer van de brandmeldinstallatie. Bij
eventuele afwijkende situaties wordt u pro-actief per email ge´nformeerd.
Voordelen:
Actueel inzicht in de status van de beheerderstaken
Heeft u meerdere gebouwen dan kunt eenvoudig ieder gebouw selecteren
Overzicht is eenvoudig om te zetten naar excel
U kunt zelf alles filteren m.b.t. afwijkingen en prioriteit
Er kunnen andere logboeken worden ge´ntegreerd van andere installaties.

Kostenbesparing en continu´teit
Door de beheerderstaken uit te besteden bespaart u een heleboel Ĺonzichtbareĺ kosten. U hoeft bijvoorbeeld uw eigen personeel niet op te leiden tot
beheerder. Omdat beheerderstaken voor ons dagelijkse kost is, kunnen wij dit met een hoge kwaliteit sneller uitvoeren dan medewerkers die dit ÚÚn keer per
maand doen. Verder is de continu´teit altijd gegarandeerd als wij de Beheerderstaken uitvoeren bij u.

Uitstekende klanttevredenheid door hoge kwaliteit
Onze controles worden door onze klanten als een toegevoegde waarde erkent in plaats van een opgelegde verplichting. Wij geven o.a. tips over het bedienen
van de brandmeldinstallatie, invullen van het logboek etc. Wij leggen ook het belang van deze controles uit. Tevens voeren wij ook 1e-lijns
brandveiligheidscontroles uit. Dit alles resulteert in uitstekende beoordelingen door onze klanten.

Cursus Beheerder Brandmeldinstallatie
De beheerder dient naast de uitleg van de centrale ook te beschikken over het NIBHV diploma beheerder brandmeldinstallaties en
ontruimingsalarminstallaties.
Naast het uitvoeren van de beheerderstaken aan een brandmeldinstallatie, verzorgt Deko samen met zusterbedrijf Deko Brand & Veiligheidsadvies BV ook
cursussen voor het beheren van brandmeldinstallaties. Deze 2-daagse cursus is lekker praktisch en interactief.

Deko heeft een NIBHV examinator voor de cursus beheerder brandmeldinstallaties
en ontruimingsalarminstallaties in dienst en kan de  cursus voor u verzorgen.
Regelmatig vinden opleidingen plaats op het kantoor van Deko in een speciaal hiervoor ingerichte lesruimte.

Indien u voldoende cursisten heeft kan de opleiding ook in company worden verzorgd.
Beheer brandmeldinstallaties Beheer brandmeldinstallaties
Service en Onderhoud Service en Onderhoud
Certificaat Certificaat
Programma van Eisen Programma van Eisen
Handbrandmelders Handbrandmelders
Automatische brandmelders Automatische brandmelders
Ontruiming Ontruiming
Logboeken online Logboeken online
Centrale apparatuur Centrale apparatuur
Ontruimingsalarminstallatie Ontruimingsalarminstallatie
Brandmeldinstallatie Brandmeldinstallatie
Erkend PvE opsteller Erkend PvE opsteller
CCV gecertificeerd branddetectiebedrijf CCV gecertificeerd branddetectiebedrijf
Actueel & Media Actueel & Media
Informatie Informatie
Vacatures Vacatures
Contact Contact
Deko Brand & Veiligheidsadvies BV Deko Brand & Veiligheidsadvies BV
Deko Bewaking BV Deko Bewaking BV
Deko Alarm & Beveiligingstechniek BV Deko Alarm & Beveiligingstechniek BV
Deko is gecertificeerd voor de volgende certificatieschema's:
- Borg Technisch beveiligingsbedrijf
- Borg Bouwkundig beveiligingsbedrijf
- Borg Alarminstallateur
- Brandmeldinstallaties: Ontwerpen, aanleggen, inbedrijfstellen en opleveren van brandmeldinstallaties
- Brandmeldinstallaties: Onderhouden van brandmeldinstallaties
- Ontruimingsalarminstallaties: Ontwerpen, aanleggen, inbedrijfstellen en opleveren van ontruimingsalarminstallaties
- Ontruimingsalarminstallaties: Onderhouden van ontruimingsalarminstallaties
- Erkend PVE opsteller
- Keurmerk beveiliging
- ISO 9001:2015
Borg erkend beveiligingsbedrijf
BMI:2011 Onderhouden van brandmeldinstallaties
BMI:2011 Ontwerpen, aanleggen, in bedrijf stellen, opleveren en certificeren van brandmeldinstallaties
Keurmerk Beveiliging
ISO 9001:2008
Erkend Programma van Eisen opsteller
Ontruimingsalarminstallaties - Onderhouden van ontruimingsalarminstallaties
Ontruimingsalarminstallaties - Ontwerpen, aanleggen, in bedrijf stellen, opleveren en certificeren van ontruimingsalarminstallaties
| Index |
| Disclaimer
Deko Alarm & Beveiligingstechniek BV, Deko Bewaking BV, Deko Brand & Veiligheidsadvies BV
Deko Alarm & Beveiligingstechniek BV, Deko Bewaking BV, Deko Brand & Veiligheidsadvies BV
| Leveringsvoorwaarden
| Privacy Statement
| ©2019 Deko Alarm